Úřední deska

Protokoly o kontrole pitné vody

Souvztažný rozbor upravené vody dle vyhlášky č.252/2004 Sb., příloha č.5: Protokol o zkoušce č. 4850/2019 Stáhnout Měření a hodnocení objemové aktivity radionuklidů ve vodě pro účely podle §100, odst. 2 písm. a), zákona 263/2016/Sb. (atomový zákon) v aktuálním znění:...

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 2018

Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí "Svazek obcí Zelená energie" za rok 2018 : Zpráva o výsledku hospodaření Zelená energie 2018 Stáhnout Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání...

Veřejná vyhláška Stavební úřad

Veřejná vyhláška Stavebního úřadu Březová nad Svitavou - Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání Veřejná vyhláška Stavební úřad Stáhnout