Dne 31.3.2007 se konala první akce organizovaná Sdružením pro život Quercus. Jednalo se o výsadbu listnatých dřevin (buk, dub, jilm), které v přírodě v okolí Vítějevsi chybí nebo se vyskytují jen vzácně. Akce byla financována z programu Strom života Nadace Partnerství se sídlem v Brně, generálním sponzorem programu je Skanska a.s., další finance dala Obec Vítějeves. Vysadili jsme celkem 50 sazenic těchto dřevin s ochranou proti okusu spárkatou zvěří. Sázelo se na dvou pozemcích, které laskavě poskytli pro tyto účely jejich vlastníci – paní Marie Ducháčková a Petr Přikryl.

Sázení se zúčastnili členové mysliveckého sdružení Vítějeves-Bohuňov, skautský oddíl pod vedením Jana Datinského, děti ze Základní školy ve Vítějevsi pod vedením paní učitelky Magdy Lidmilové a sóloví dobrovolníci z Bohuňova a ze Svitav. S rozvozem sazenic a materiálu na nepřístupná místa pomohl Spolek rekreačních jezdců Winegar.

Všem, kdo se jakkoli podíleli na zdaru této akce děkujeme.