Kontrola hospodaření r.2017

plnění rozpočtu Mikroregion 2017

Příloha Mikroregion 2017

Rozvaha Mikroregion 2017

Výsledovka Mikroregion 2017

Závěrečný účet 2017