Doklady závěrečného účtu Mikroregionu Brněnec za rok 2018.

Zpráva z přezkumu hospodaření 2018 – pdf
Výkaz zisku a ztráty 2018 – pdf
Rozvaha 2018 – pdf
Závěrečný účet 2018 – pdf