Když jsem se rozhodla, že uspořádám „1. pochod se psy“, byla jsem nadšená a přála si, aby přišlo aspoň 12 psů s páníčky. Poté, co jsem vylepovala plakáty mě nadšení opouštělo, neboť jsem slyšela takové divné názory, že jsem si myslela, že snad ani nikdo nepřijde. V den „D“ přišlo na hřiště 15 psů se svými pány a já cítila obrovskou radost.Když se všichni zaregistrovali, zamířili jsme k lesu. Tam proběhly soutěže a disciplíny zaměřené na fyzičku a zručnost majitele jako např. hod vodítkem do dálky, hod šiškou do stromu, slalom mezi stromy na čas, hledání páníčka apod. a poté jsme se vrátili zpět na hřiště, kde jsme poobědvali a trochu si oddychli. Pak následovala poslušnost psů s povely „ sedni, lehni, zůstaň, ke mně“ a přeskoky přes překážky. Nemohla jsem tomu uvěřit, jak páníčci a jejich psi ty náročné povely a cviky zvládli. Přeskok přes překážku, lavice, tunel, áčko –  všichni byli úžasní. Někteří předvedli i různé psí dovednosti. Rozdali jsme všem ceny,dary a diplomy a musím říct, že jsme si to my pejskaři i psi náležitě užili v prosluněném a teplém dni a těšíme se na další zábavnou akci. Sponzorem této soutěže byla firma „ Havlíček „ Vítějeves.  Díky.

Děkuji všem majitelům psů za účast na 1. pochodu se psy a za vaši odvahu soutěžit. 

Alena Havlíčková