zastupitelstvo 2018-1  POZOR !!!!!!   Termín 23.10.2018  ZRUŠEN