zastupitelstvo-20-1   POZOR!!! Změna termínu zasedání OZ na 23. 12.2016, projednávané body beze změn.