Krajský úřad Pardubického kraje ve spolupráci s Lesní ochrannou službou (LOS) Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. a s Ministerstvem zemědělství pořádají pracovní seminář na téma
Ochrana lesa v Pardubickém kraji – přehled škodlivých činitelů v lesích za rok 2018 a výhled na rok 2019.

Seminář je určen pro pracovníky státní správy lesů, vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře.

Více info zde: Pozvánka na seminář – pdf