Příloha číslo 1 obecně závazné vyhlášky číslo 2/2005 Obce Vítějeves, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích