Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Projekt „Veřejně prospěšné práce“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost. – pdf