Souvztažný rozbor upravené vody dle vyhlášky č.252/2004 Sb., příloha č.5:

Měření a hodnocení objemové aktivity radionuklidů ve vodě pro účely podle §100, odst. 2 písm. a), zákona 263/2016/Sb. (atomový zákon) v aktuálním znění: