PROVOZ SBĚRNÉHO DVORU JE KAŽDOU SOBOTU 9:00 – 11:00 hod. Je zde možno ukládat sklo, kovový odpad, starý textil, papír, plast. Upozornění: V současné době, až do odvolání, nelze na sběrném dvoře provádět sběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude řešen výzvou Obce v jarním a podzimním termínu. Datum bude upřesněno písemně na obvyklých místech a vyhlášeno místním rozhlasem s dostatečným předstihem.