Sdružení pro život Quercus vzniklo registrací na ministerstvu vnitra 24.5.2006 jako občanské sdružení. Svoji činnost zahájilo v roce 2007. Založili ho tři nadšenci, kterým není lhostejné v jakém prostředí mají žít oni a hlavně jejich děti. Nejdůležitějším cílem sdružení je ochrana přírody a krajiny, např. zakládání remízků, zvyšování druhové rozmanitosti lesů, záchrana starých regionálních odrůd ovoce nebo zlepšování životního prostředí v obcích. Neméně důležitou věcí, kterou se chce sdružení zabývat je péče o mládež, prosazování principů občanské společnosti a poradenská, informační a propagační činnost směřující k trvale udržitelnému způsobu života.

Sdružení se při své činnosti nespoléhá pouze na své členy, ale své cíle plní především díky spolupráci s dalšími sdruženími a  externími  spolupracovníky.

Výsadby stromků zajišťuje pomocí spolků mysliveckých i tělovýchovných a vůbec všech, kterým záleží na krajině kolem nás, ať už jsou odkudkoli.

Práci s dětmi sdružení zajišťuje na bázi přírodovědného kroužku a táborů pro tyto děti, ve spolupráci se ZŠ Vítějeves a odborníky z přírodovědných oborů (myslivosti, včelařství, zemědělství, mykologie, ornitologie, sokolnictví, botaniky…..). Zkrátka, co neumíme, umí naši kamarádi.

Pro mládež  a všechny, které zajímá příroda kolem nás, zajišťuje sdružení, teď podle nového občanského zákoníku spolek, každoročně přednášky např. z mykologie, mineralogie, myslivosti, zpracování přírodních materiálů (dřeva, včelích produktů, přírodních silic a všeho co nám naše příroda dává).

Naše sdružení se věnuje skutečně občanskému soužití a hledání cesty k přírodě ne takzvanému ekoterorismu.

Zakládající členové:

  • Michal Svoboda, Vítějeves
  • Jana Svobodová, Vítějeves
  • Tomáš Dobeš, Svitavy

Kontakt: Michal Svoboda, tel. 724 524 195

 

 

Galerie

« z 2 »