VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje