„Miminko se narodilo,
přišli jsme mu přát,
aby zdravé, šťastné bylo
dnes a napořád.

Vítáme tě mezi námi,
malý človíčku,
ať tě zdobí v každé době,
úsměv na líčku.“

25. října 2015 jsme přivítali nové členy obce Vítějeves. A to konkrétně Emičku Klusákovou, Toníčka Bednáře, Tomáška Pařízka a Kristiánka Šlaufa.

Na úvod rodičům a dětem zahrály a zazpívaly děti z místní základní školy, poté si vzal slovo pan starosta Petr Havlíček a přivítal nové občánky. Děti dostaly plyšovou hračku, maminky květinu, příspěvek od obce a památeční pamětní list. Nakonec si rodiče s panem starostou a místostarostou připili.

Doufáme, že budou děti růst jako z vody a bude se jim ve Vítějevsi líbit.