Ukončení možnosti přihlášení se do výběrového řízení 14.09.2012