Vyhláška č. 3/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství