Obecně závazná vyhláška obce Vítějeves č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vítějeves