https://www.vitejeves.eu/wp-content/uploads/2023/10/soupis_usneseni_9.docx

https://www.vitejeves.eu/wp-content/uploads/2023/10/zapis_c_9-aktualni.doc