Změny ve vydávání občanských průkazů – platné od 1. 7. 2018

Změny ve vydávání dokladů 1.7.2018 – pdf