Úřední deska

Volby do Evropského parlamentu

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vítějeves pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019: Volby EP 2019 - pdf  

Mikroregion Brněnec 2018

Doklady závěrečného účtu Mikroregionu Brněnec za rok 2018. Zpráva z přezkumu hospodaření 2018 - pdf Výkaz zisku a ztráty 2018 - pdf Rozvaha 2018 - pdf Závěrečný účet 2018 - pdf

Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 2. 2019 na území obce Vítějeves. Seznam ke stažení zde: Seznam NIV k. ú. Vítějeves - xlsx. Plný seznam je dotupný na https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2138-0-85/....

Projekt „Veřejně prospěšné práce“

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? Projekt "Veřejně prospěšné práce" v rámci Operačního programu Zaměstnanost. - pdf