Úřední deska

Protokoly o kontrole pitné vody

Souvztažný rozbor upravené vody dle vyhlášky č.252/2004 Sb., příloha č.5: Protokol o zkoušce č. 4850/2019 Stáhnout Měření a hodnocení objemové aktivity radionuklidů ve vodě pro účely podle §100, odst. 2 písm. a), zákona 263/2016/Sb. (atomový zákon) v aktuálním znění:...