Obec Vítějeves vybudovala v roce 2009 víceúčelové sportovní hřiště. Vybudování tohoto hřiště bylo umožněno na základě daru od Nadace ČEZ, která vyhlásila akci „Oranžové hřiště  za milion“ a naše obec se k této akci přihlásila.

Výsledkem bylo, že jsme byli vybráni a obdrželi jsme od Nadace ČEZ 1 milion Kč na vybudování „Oranžového hřiště“.

Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, ve kterém byla vybrána firma Vysspa Plzeň. Ta nám vypracovala projekt a po vyřízení „Územního rozhodnutí“ se začalo s realizací stavby. S hlavním dodavatelem stavby bylo dohodnuto, že veškeré zemní práce zajistí Technické služby Vítějeves a Vysspa Plzeň provede konečnou pokládku povrchu z umělé trávy.

Technické služby si ke spolupráci na zemních pracích přizvaly firmu Petra Svojanovského ze Svojanova a společně provedly práce spojené s vyrovnáním plochy, odvodněním této plochy, navrstvení jednotlivých vrstev podkladního štěrku a následně jeho přesné vyrovnání a vybudování oplocení. Poté přijeli pracovníci od Vysspy Plzeň a položili koberec umělé trávy.

 

Na ploše jsou vyznačena hřiště na volejbal, tenis, nohejbal a je zde i koš na basketbal. Hřiště je vybudováno záměrně blízko školy, protože ta jej bude využívat jednak pro hodiny tělocviku a dále k různým sportovním aktivitám. Věříme, že si sem také najde cestu i široká veřejnost a „Oranžové hřiště“ splní účel pro jaký bylo vybudováno.

Dne 20. 11. 2009 bylo hřiště slavnostně otevřeno za účasti pracovníka z Nadace ČEZ, zástupců ZŠ Vítějeves, zástupců firem podílejících se na výstavbě a redaktorky Deníku Svitavsko a žáků školy, kteří si zde poprvé mohli vyzkoušet jak se jim na umělém povrchu půjdou hrát míčové hry.