Zastupitelstvo obce

Starosta:
Petr Havlíček

Místostarosta:
Martin Štěpánek

Členové:
Ing. Lenka Brzkovská
Ladislava Kindiaková
Ing. Michal Svoboda

Výbory

Finanční:
Ing. Lenka Brzkovská

Kontrolní:
Ing. Lenka Brzkovská

Redakční:

Komise