Klub Vítějevských žen byl založen 2. července 2005. V současnosti má deset členek. Náplní práce našeho klubu je organizování zábavných akcí pro děti, mládež a starší generaci.

         

Čerti 2012