Historie a současnost

Vážení spoluobčané,

závěrem loňského roku jsme si připomněli 55 let od založení „Lidové myslivecké společnosti“ ve Vítějevsi. Ustavující schůze se konala 21. 12. 1948. Dostavilo se několik zájemců o provozování myslivosti. Jistě stojí za to si připomenout tato jména:

Janků Adolf  –  kolář, Janků Miloš  –  rolník, Janků Jan  – dělník, Ducháček Jaroslav  –  skladník, Kabát Ludvík  –  dělník, Janků Josef  – rolník, Lepold Jaroslav  –  úředník, Kovář Josef  – rolník.

Pod názvem „Bříza zelená“ a s rozlohou 830 ha byla tato společnost schválena tehdejším KNV v Praze. Právě tehdy byl založen myslivecký spolek, který patřil další léta k absolutní špičce v rámci okresu. Pozvání na hon do Vítějevsi bylo pro každého myslivce svátkem. Stavy zvěře na výřadech toho byly dokladem. Veselé „Poslední leče“, zejména v hospodě u Janků, bývaly zážitkem pro celou vesnici.

Čerpáno z kroniky MS Vítějeves