Ve Vítějevsi byl založen Sokol v roce 1906 a patřil mezi významné jednoty Župy krále Jiřího v Boskovicích.

Od roku 2003 patří naše jednota pod Východočeskou župu Pippichovu Pardubice.

TJ Sokol Vítějeves vlastní bohatě vyšívaný slavnostní sokolský prapor. Byl zhotoven v dílně uměleckých řemesel v Drahotuších u Hranic na Moravě. Prapor byl na objednávku zhotoven poté, co byla v obci provedena sbírka a vybrána požadovaná částka 35 tis. Kč. Na praporu je z jedné strany vyšito: “Tělocvičná jednota Vítějeves“, na druhé pak: “Paže tuž, vlasti služ“. Slavnostně byl rozvinut při veřejném cvičení  v roce 1947. V roce 100. výročí založení Župy krále Jiřího v Boskovicích byl prapor vystaven v expozici společně s boskovickým praporem.

V současné době má TJ Sokol Vítějeves 105 členů.

Majetkem naší jednoty je sokolovna. V budově sokolovny je možnost v průběhu celého roku zajistit ubytování.

Dále vlastní tělocvičná jednota pěkný a velký stadion, kde se nachází fotbalové hřiště, běžecká dráha, doskočiště či tenisové kurty.

Ve Vítějevsi máme organizované oddíly stolního tenisu, sportovní gymnastiky a všestrannosti. Oddíl všestrannosti čítá oddíly malé kopané, nohejbalu a mažoretek.V průběhu roku pořádáme loučení se zimou a vítání jara, Vítějevské čarodky, dětský sportovní den, letní karneval, koncert dechové hudby pro starší občany, turnaje v malé kopané, stolním tenisu a nohejbalu či ve spolupráci s obecním úřadem I. Vítějevské obecní slavnosti.

Zpráva o činnosti Sokola v roce 2012

zpráva sokol-1