Místní akční skupina Svitava z. s. vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu
v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Výzva k předkládání žádostí o podporu – dokument .pdf