Místní akční skupina Svitava z. s. vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu
v rámci Operačního programu Zaměstnanost – Sociální začleňování II.

Sociální začleňování II – dokument .pdf

Veškeré informace jsou dostupné také na: http://www.massvitava.cz/op-zam-2014-20.