V měsíci lednu 2009 nám došla z Mnichova smutná zpráva, že dne 15. ledna 2009 zemřel občan naší obce, malíř pan Dr. Milan Zimmermann.

Pan Dr. Milan Zimmermann se narodil roku 1934 v Brně. Vystudoval gymnázium ve Svitavách. Dále absolvoval přírodovědeckou fakultu MU, obor matematické analýzy a pedagogiky, poté studoval na uměleckých akademiích hudební kompozici a krajinomalbu.

Po ukončení studia působil jako pedagog na školách III. stupně, byl vědecko-výzkumným pracovníkem v oboru aplikované matematiky a zahraničním poradcem pro velké informační systémy. Rovněž se hluboce zajímal o filozofii. Rozsahem dosažené úrovně znalostí v mnoha oborech byl vskutku renesančním člověkem.

Jako hudební skladatel složil 15 klavírních cyklů, komorní skladby pro různé nástroje, zkomponoval řadu písní. Jako pianista sestavil čtrnáctihodinový repertoár ze skladeb klasických autorů, z něhož uváděl své sólové recitály, často spojované s výstavami svých obrazů.

Malování bylo v posledních letech hlavní náplní jeho života. Jako výtvarník namaloval kolem 5 500 obrazů, převážně s motivem krajin, především Českomoravské vysočiny.

Českomoravskou vysočinu maloval od roku 1967, kdy pravidelně pobýval ve Sněžném a okolí.Od roku 1976, kdy si zřizuje atelier ve Vítějevsi, se jeho zájem soustřeďuje na motivy v povodí Křetínky, od Bystrého až k přehradě na Křetínce a dále na stráně u Sulíkova, Jobovy Lhoty, Trpína a na druhé straně u Chrastavce, Študlova. K zamilovaným motivům patřily výhledy z Hlásnice na Drahanskou vysočinu.

V roce 1984 odchází z Československa a usazuje se v Mnichově. Také v těchto nových podmínkách se prosazuje svojí pílí a houževnatostí. I zde nachází inspiraci k výtvarné činnosti.

Po roce 1989, kdy se vrátil k nám do Vítějevse, se jeho tvůrčí schopnosti plně rozvinuly a jeho tvorba se vrátila znovu na Vysočinu.

Jeho výtvarný projev je výpovědí o lásce k tomuto kraji a jeho přírodě, s níž byl od mládí spjat. Pestrou škálou barev vytvářel obrazy krajiny v proměnách všech  ročních období.

Své obrazy prezentoval na desítkách výstav a jsou v  mnoha sbírkách a galeriích.

Obecní úřad ve Vítějevsi si velice váží skutečnosti, že Mistr malíř byl vděčným občanem naší obce, což projevil ochotou uspořádat několik výstav svých obrazů ve Vítějevsi.

Jsme mu za to vděčni a vyslovujeme čest jeho památce.

OÚ  Vítějeves