Zadávací dokumentace k výběrovému řízení k zakázce
„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Vítějeves“

Výzva k podání nábídky a prokázání splnění kvalifikace – pdf
Zadávací dokumentace – pdf

Příloha č. 1 – Krycí list – doc
Příloha č. 2 – Prohlášení k základní způsobilosti – doc
Příloha č. 3 – Kupní smlouva – doc
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet – xls
Příloha č. 5 – Technická specifikace – pdf