https://www.vitejeves.eu/wp-content/uploads/2023/09/soupis_usneseni_8.docx

https://www.vitejeves.eu/wp-content/uploads/2023/09/zapis_c_8-aktualni.doc